Червень 2022
Пн Вівт Сер Чет П Суб Н
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

Адреса:
Свято-Григорівський Бізюків
чоловічий монастир


с. Червоний Маяк,
Бериславський район,
Херсонської області індекс 74370
тел. +38 (097) 222-68-37


Банківські реквізити для переводів в гривнах (UAH):
код ЄДРПОУ 26032670
р/р UA983524790000026006060570889
ПАТ КБ "ПриватБанк" м.Херсон
МФО 352479
www.bizukiv.ks.ua

 

 

 

Монастырь, святые монастыри, свято монастырь, мужской монастырь, адреса монастырей, сайты монастырей, православные монастыри, свято мужской монастырь, фото монастырей, история монастырей, официальные сайты монастырей, телефоны монастырей, настоятель монастыря, монастыри Украины, мужские монастыри Украины, православные монастыри Украины

 

 

Православний календар

1 травня 2022 року (18 квітня ст.ст.)

Поста нет

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.

Прп. Иоанна, ученика св. Григория Декаполита (ок. 820-850). Мчч. Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана (303). Свт. Космы исп., еп. Халкидонского, и прп. Авксентия (815-820).

Мч. Иоанна Нового из Янины (1526). Сщмч. Виссариона пресвитера (1918). Прмц. Тамары (1942). Максимовской иконы Божией Матери (1299).

Рука́ми же апо́столскими бы́ша зна́менiя и чудеса́ въ лю́дехъ мно́га: и бя́ху единоду́шно вси́ въ притво́рѣ соломо́ни: от про́чихъ же никто́же смѣ́яше прилѣпля́тися и́мъ, но велича́ху и́хъ лю́дiе. Па́че же прилага́хуся вѣ́рующiи Го́сподеви, мно́жество муже́й же и же́нъ, я́ко и на сто́гны износи́ти неду́жныя и полага́ти на посте́лехъ и на одрѣ́хъ, да гряду́щу Петру́ поне́ сѣ́нь его́ осѣни́тъ нѣ́коего от ни́хъ. Схожда́шеся же и мно́жество от окре́стныхъ градо́въ во Иерусали́мъ, принося́ще неду́жныя и стра́ждущыя от ду́хъ нечи́стыхъ, и́же исцѣлѣва́хуся вси́. Воста́въ же архiере́й и вси́ и́же съ ни́мъ, су́щая е́ресь саддуке́йская, испо́лнишася за́висти, и возложи́ша ру́ки своя́ на апо́столы и посла́ша и́хъ въ соблюде́нiе о́бщее. А́нгелъ же Госпо́день но́щiю отве́рзе две́ри темни́цы, изве́дъ же и́хъ, рече́: иди́те и ста́вше глаго́лите въ це́ркви лю́демъ вся́ глаго́лы жи́зни сея́.

Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти, и наложили руки свои на Апостолов, и заключили их в народную темницу. Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни.

Су́щу же по́здѣ въ де́нь то́й во еди́ну от суббо́тъ, и две́ремъ затворе́ннымъ, идѣ́же бя́ху ученицы́ его́ со́брани, стра́ха ра́ди Иуде́йска, прiи́де Иису́съ и ста́ посредѣ́, и глаго́ла и́мъ: ми́ръ ва́мъ. И сiе́ ре́къ, показа́ и́мъ ру́цѣ и но́зѣ и ре́бра своя́. Возра́довашася у́бо ученицы́, ви́дѣвше Го́спода. Рече́ же и́мъ Иису́съ па́ки: ми́ръ ва́мъ: я́коже посла́ мя Оте́цъ, и а́зъ посыла́ю вы́. И сiе́ ре́къ, ду́ну и глаго́ла и́мъ: прiими́те Ду́хъ свя́тъ: и́мже отпустите́ грѣхи́, отпу́стятся и́мъ: и и́мже держите́, держа́тся. Ѳома́ же, еди́нъ от обоюна́десяте, глаго́лемый близне́цъ, не бѣ́ ту́ съ ни́ми, егда́ прiи́де Иису́съ. Глаго́лаху же ему́ друзі́и ученицы́: ви́дѣхомъ Го́спода. О́нъ же рече́ и́мъ: а́ще не ви́жу на руку́ его́ я́звы гвозди́нныя, и вложу́ пе́рста моего́ въ я́звы гвозди́нныя, и вложу́ ру́ку мою́ въ ре́бра его́, не и́му вѣ́ры. И по дне́хъ осми́хъ па́ки бя́ху вну́трь ученицы́ его́, и Ѳома́ съ ни́ми. Прiи́де Иису́съ две́ремъ затворе́ннымъ, и ста́ посредѣ́ и́хъ и рече́: ми́ръ ва́мъ. Пото́мъ глаго́ла Ѳомѣ́: принеси́ пе́рстъ тво́й сѣ́мо, и ви́ждь ру́цѣ мои́: и принеси́ ру́ку твою́, и вложи́ въ ре́бра моя́: и не бу́ди невѣ́ренъ, но вѣ́ренъ. И отвѣща́ Ѳома́ и рече́ ему́: Госпо́дь мо́й и Бо́гъ мо́й. Глаго́ла ему́ Иису́съ: я́ко ви́дѣвъ мя́, вѣ́ровалъ еси́: блаже́ни не ви́дѣвшiи и вѣ́ровавше. Мно́га же и и́на зна́менiя сотвори́ Иису́съ предъ ученики́ свои́ми, я́же не су́ть пи́сана въ кни́гахъ си́хъ: сiя́ же пи́сана бы́ша, да вѣ́руете, я́ко Иису́съ е́сть Христо́съ Сы́нъ Бо́жiй, и да вѣ́рующе живо́тъ и́мате во и́мя его́.

В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.

Толковая Библия Лопухина

Слова Воскресшего одержали победу над упорным сердцем Фомы. Он забыл о своем прежнем требовании и не хочет уже осязать ран на теле Христа.

А то, что Фома действительно не воспользовался позволением Христа, видно, во-первых, из того, что евангелист Иоанн не говорит об освидетельствовании им этих ран. Во-вторых, исповедание Фомы было прямым непосредственным ответом на предложение Господа прикоснуться к Нему: сказал... в ответ.